Personskadeadvokater

Det er i denne branche, at vi mest af alt mærker udviklingen, som er på vej. Den grundlæggende lyst til at udvikle bedre og mere grundige produkter mærkes for alvor her.

Det er for os et stærkt bevis på, at vi, som samfund, så småt er nået til en anerkendelse af, at kassetænkning ikke er vejen frem. Vi er nødt til at finde en løsning, og vi tror på at den ligger gennem at investere i, og tilbyde mere individuel hjælp til, vores udsatte medborgere. Det er her vi for alvor opnår enorm menneskelig og samfundsøkonomisk gevinst.

I denne branche mærker vi for alvor en lyst til at øge både rådgivningsniveauet og dialogen, hvilket er fantastisk, og det er også blandt de krav/forslag vi stiller til udviklingen til vores samarbejdspartnere.

Her er nogle eksempler på, hvilke områder vi foreslår en udvikling på:

* Øget dialog mellem advokat og skadeslidte – især hvad angår økonomi og afregning

* Advokatkontoret eller den enkelte advokat skal tage markant og tydelig afstand fra al rådgivning der involverer, at skadeslidte skal agere ”mere syg, end personen er”.

* Advokatkontoret eller den enkelte advokat informerer om vores tilbud og/eller andre initiativer, som specialiserer sig i at hjælpe skadeslidte mod en mere rask fremtid. Erstatningen er sekundær, fremtiden er det centrale.

* Klare aftaler ifht. hvad man kan forvente af hjælp, samt det videre forløb. Jo mere gennemsigtighed, jo bedre.

Igen er der intet økonomisk i samarbejdsaftaler med personskadeadvokater for os. Vi indgår dem for at få bedre vilkår for de mennesker vi hjælper, og håber på at kendskabet til advokaterne kan hjælpe vores deltagere (og andre) på vej.