Banker

Vi har ikke, som det ser ud nu, officielt samarbejde med nogen banker, men nyder også stor interesse på den front. Økonomi er et centralt punkt for mange af vores deltagere. Derfor arbejder vi også altid for at sikre dem de bedst mulige vilkår, selv hvis det indebærer et bankskifte.
Også på det her punkt vil vi forsøge at få indgået nogle aftaler i de tilfælde hvor det giver mening for vores deltagere. Flere af vores deltagere har brug for forskellig rådgivning, alt afhængigt af hvor de er henne i deres forløb, og ikke mindst at deres bank er bevidst om deres situation.

* Øget dialog, så banken hurtigere kan spore sig ind på, hvad det er den enkelte har brug for. Noget der samtidig giver ro til den enkelte, og sikrer at der ikke kommer nogle ubehagelige overraskelser.

* Løbende formuerådgivning. Mange af de mennesker der kommer til skade får som oftest en større erstatning, og denne bør de få god hjælp til at strukturere så de også får hvad de har lyst til og brug for, f.eks. en rehabiliteringsrejse. Ofte får man også et større forskud, og har måske behov for at dele dette op, så man har til dagen og vejen indtil man tilkendes en endelig erstatning.

* Gebyrer/renter sættes i bero i den givne periode, hvor den pågældende person ikke har mulighed for at have en indtægt. Særligt i de første 18 måneder.

* Vi ønsker at få fokus på, at man tænker I at samarbejde på tværs med f.eks. den enkeltes forsikringsselskab, og sammensætter konkrete forsikringer til forældre og deres børn.

* Samarbejde om den enkeltes forløb, f.eks. dækning af mindre, løbende træningsudgifter.