Forsikringsselskaber

Der ér en udvikling på vej i Danmark, hvor den generelle interesse for at hjælpe udsatte mennesker bedre er stødt og roligt voksende. Det er fantastisk, men vi kan også blive endnu bedre end vi allerede er.

Dét begynder flere og flere forsikringsselskaber at anerkende, og de tager også kontakt til os, for at indgå i samarbejde omkring netop at skubbe på udviklingen.

Det er klart, at mange forsikringsselskaber også har et økonomisk incitament i at få vores hjælp (da denne hjælp og deres kunders udvikling til det bedre, sparer dem for mange penge), men vi mærker også, at mange af disse selskaber har en oprigtig interesse i at bakke op omkring vores ydelser, fordi det også er ’det rigtige’ at gøre. Vi skal blive bedre, og det anerkender vores samarbejdspartnere på området også.

Allerede nu har vi et begyndende samarbejde med enkelte af landets største forsikringsselskaber, hvor vi er i en indledende fase, for at se, om der er potentiale til et godt samarbejde.

Vi vil gerne hjælpe alle de mennesker vi kan, ligegyldigt hvor de er kunde, men heldigvis er interessen fra disse selskaber så stor, at vi kan være med til at skubbe på udviklingen indenfor deres branche i samarbejde.

Her er nogle eksempler på, hvilken udvikling vi forsøger at skabe:

* Forsikringsselskaberne skal anerkende, at der er brug for bedre produkter fra deres branche

* De skal begynde at se på mulighederne i, en grundigere udvikling af ’Ulykkesforsikringer’, som nu kun lever op til navnet ved at dække hændelser, der på ingen måde kan kategoriseres som andet end ’en ulykke’. Vi mener, at der skal skabes en udvikling, hvor forsikringer er meget mere omfattende. En udvikling, hvor det ikke handler om, hvad de kan ”slippe med at betale”, men at fokus i stedet flyttes over på, at vi skal hjælpe og give mennesker hvad de er berettiget til, ud fra den ulykke der har ramt dem.

* Forsikringsselskaber skal binde sig til minimum 2 årlige møder med os, med henblik på at lytte til vores praktiske viden og i samarbejde udvikle bedre produkter til deres kunder.

* Forsikringsselskaberne skal bidrage til vores arbejde med den viden de har. Det kunne eksempelvis være data omkring, hvor mange der kommer til skade årligt m.m.

* Det er et SAMARBEJDE. Der er fokus i hele processen på, at begge parter skal udvikle sig, så de fremtidige produkter bliver de bedst mulige.

* Der er ingen penge mellem os og forsikringsselskaberne, da vi ingen interesse har i at være økonomisk styret i vores arbejde.