Offentlige samarbejdsaftaler

Det er ingen hemmelighed, at vi her har haft svært ved at trænge igennem. Vi ønsker at få vores deltagere så tidligt som muligt, så både de og vi har de bedst mulige chancer for at sætte ind hurtigst muligt. Derfor er vores ønske også i fremtiden at kunne få en samarbejdsflade med en eller flere regioner.
Vi har f.eks. haft samtaler med Jobcenter Struer, og har også et samarbejde med Team Bade i Københavns Kommune omkring Vand Virker! for fysisk udsatte i København.
Det skal desuden tilføjes at vi samarbejder med uddannelsesinstitutioner som Aalborg Universitet og UCN og gerne kobler studerende på vores projekt, enten til projekter eller ved studie-rettede opgaver.
Dels så vi kan blive klogere, men også for at de får en bevidsthed om hvor stor en forskel man kan gøre, hvis man tror helhjertet på mennesker, og formår at få dem til at se mulighederne frem for begrænsningerne.
Jo mere samarbejde, jo bedre. Vi tror på, at opgaven med at hjælpe vores udsatte medborgere er en opgave, som vi ikke kan løfte alene. Det skal være en fælles samfundsopgave, og det er op til alle der har en rolle at spille i den forbindelse, at få tingene til at spille sammen.
Vi tror på, at vi ved at belyse de problemstillinger og udfordringer som samfundet i øjeblikket ikke løser, kan anspore andre til at gøre det samme som os. Et markant skridt på vejen er, at vi kommer hurtigere ind i forløbene, og det kræver at vi har samarbejde med f.eks. regionen.