The Back To Life Project

The Back To Life Project er et projekt, der gennem peer-støtte og praktisk støtte til rehabilitering hjælper mennesker, hvis liv pga. fysiske skader (f.eks. volds- og trafikofre) har ændret sig drastisk.
Projektet er stiftet af Mikkel Salling Holmgaard, der som 19-årig i 2006 blev stukket i halsen med en kniv under en gymnasiefest, og blev alvorligt skadet i hele den ene arm. Efterfølgende oplevede Mikkel på egen krop, hvor lidt hjælp der er at hente, selvom man aktivt beslutter sig for selv at ville tage ansvar i kampen for at komme tilbage til livet.
Han besluttede sig efter sine egne oplevelser i 2013 at stifte The Back to Life Project, ud fra filosofien om at være "den person han aldrig selv mødte".
Projektet handler om at hjælpe, rådgive samt assistere alle dem dem, der har brug for råd, sparring og vejledning i deres rehabiliteringsforløb.

Baggrunden for projektet tager udgangspunkt i den virkelighed Mikkel selv mødte, da han som 19-årig efter knivstik i halsen blev erklæret lam i hele den venstre arm, samt dele af skulderen, nakke og bryst.
De efterfølgende år erfarede han, hvordan man hurtigt kommer til at stå helt alene efter en alvorlig ulykke. Dels alene i sin kamp for at komme tilbage til livet, som følge af en livssituation, de færreste kan sætte sig ind i, dels alene i alle de udfordringer og valg, der skal træffes undervejs.
Når yngre mennesker i dag kommer til skade, f.eks. som følge af en trafikulykke, en voldshændelse eller en operation, så er der oftest en lang række aktører inde over ens situation. Forsikringsselskab, bank, advokat, netværk/familie, arbejde/uddannelsesinstitution og ikke mindst det offentliges sagsbehandlere og øvrige fagpersoner.
Fælles for disse aktører er, at det kræver enormt meget opmærksomhed og en stor indsats af den der er blevet ramt at håndtere det hele og alle aktører i en situation, hvor man som fysisk skadet ofte kæmper med både motivation og overskud. Det stjæler energi, samt det mentale overskud, til at man kan koncentrere sig 100 % om fysisk og psykisk at komme tilbage på sporet. På denne baggrund besluttede Mikkel sig for at ville ændre på mulighederne for personer, der kommer i en lignende situation – og i stedet med The Back To Life Project forsøge at blive ”den person han aldrig selv mødte.”
I The Back to Life Project kombinerer vi en evidensbaseret metode, med løsning af nogle af de væsentligste udfordringer vi ser ved genoptræningsprocesser med et rehabiliterende sigte. Vores primære force er, at vi kan operere uafhængigt.

Hvordan arbejder vi?
Vi arbejder med en 360 graders afklaring af hele personens livssituation og ressourcer, med det sigte at den enkelte kan koncentrere sig 100 % om sin genoptræning.
Projektets fokus er at eliminere eller begrænse alle de faktorer, som har negativ indflydelse på de enkelte personers livssituation og genoptræning, for at sikre, at al energi sættes ind på en succesfuld og individuelt tilrettelagt rehabilitering.

Samtidig arbejder vi ud fra en forudsætning om, at vi ved at være koordinerende, kan løfte en opgave som den enkelte sjældent kan overskue. Derfor omfatter vores koordinerende rolle:

- Håndtering af bank, advokat og forsikringsselskab.
- Kontakt med kommune og region, f.eks. ved overgang fra et system til et andet.
- Dialog med familie, venner, arbejde og uddannelse
- Hjælp til genoptræning, både praktisk hjælp og/eller rådgivning af frivillige som er tilknyttet projektet.
Projektet er baseret på peer-support tankegangen, hvilket betyder at den, som står for den praktiske hjælp, er én, der selv har prøvet lignende forløb på egen krop og har haft en succesfuld rehabilitering.
Det giver os muligheden for at møde hver enkelt person ”i øjenhøjde”, og at bruge egne erfaringer til at skabe håb og motivation.

Hvorfor er vi anderledes end det andet du møder?
Fordi vi er os selv, og sætter vores deltagere i projektet 100 % i centrum.
Vi tør stille krav, hvad enten det er til dig, til os selv eller til de samarbejdspartnere vi har. Derfor er du altid sikret høj kvalitet og et menneskeligt ansigt, når vi møder dig.
Vi tror på grundighed og nærhed, på autencitet og glæde, ved det vi gør. Det tror vi på gør den største forskel for dig.
Vi har tiden og overskuddet til at levere kvalitet – her skal du nemlig ikke passe ind i et skema. Vores fornemste opgave er at få projektet til at passe til dig.
Sådan siger folk om The Back To Life Project

Det Obelske Familiefond ønsker at støtte ildsjæle, som ud over gnisten og begejstringen også har professionalismen til at skabe store forandringer for det enkelte menneske og dermed vores fælles samfund. Et personligt engagement er sammen med stor faglig indsigt meget vigtigt for at få succes med et initiativ. The Back To Life Project består i høj grad af sådanne professionelle ildsjæle, og derfor var vi ikke i tvivl om, at dette velorganiserede nordjyske projekt fortjente støtte.

Hanna Line Jakobsen

Præsident, Røde Kors & Projektchef hos Det Obelske Familiefond

Jeg tror på brugen af peer-support og oplevelsesrehabilitering, som effektfulde redskaber til at nå resultater.
The Back To Life Project kan rykke mennesker i den rigtige retning, fordi de tror på dem og møder dem i øjenhøjde. Som fysioterapeuter møder vi ofte patienten i øjenhøjde og skaber fælles mål sammen med dem, kun på den måde opstår ligeværdighed. Som formand for Danske Fysioterapeuter støtter jeg op om The Back To Life Project.

Tina Lambrecht

Formand, Danske Fysioterapeuter

The Back To Life Project har noget meget værdifuldt, i kraft af deres autonomi og evne til at motivere den enkelte.
De sætter mennesket i centrum i alt hvad de gør, og evner at operere både uafhængigt og i samspil med øvrige aktører. Jeg tror på, at deres måde at møde den enkelte på i øjenhøjde, samt levere oplevelsesrehabilitering, er vejen frem.
Dette projekt kan være et vigtigt svar på fremtidens velfærd, fordi det gør op med kassetænkningen og leverer hvad der er behov for.

Flemming Møller Mortensen

Sundhedsordfører, Socialdemokratiet