Social Samkørsel DK (på vej)

Vi tror på det bedste i mennesker, og vi møder en enorm lyst fra privatpersoner og organisationer til at gøre en forskel for andre mennesker. Det er det allerbedste ved vores arbejde.

Vi ser en tydelig udvikling i det danske samfund, som består i en mere handlingsorienteret tilgang til at gøre en forskel. Det er intet andet end en fantastisk – og tiltrængt – udvikling. Vi tror på at velgørenhed har sin rod i handlinger.
Vi tror på, at vi kan bygge initiativer op omkring, at stole på det gode i andre mennesker. Lysten til at gøre en forskel er tilstede.

På handicap- og skadesfronten er en af de største udfordringer transport. Det er svært at skulle komme fra A til B. Det kunne f.eks. være fra lejligheden til svømmehallen. Vi vil gerne forsøge at skabe en social form for sammenkørsel, hvor bilister landet over kan følge med, og herigennem tilbyde deres assistance til skadede eller handicappede mennesker, som mangler et lift.

Vi tror på, at dette tiltag kan vokse sig stort i Danmark, og det skal drives fuldstændigt uden profit for øje. Det skal drives af ren og skær godhed.

Vi håber på at skyde tiltaget igang med et pilotprojekt i en udvalgt dansk by, allerede i løbet af efteråret 2016.