Hospitalsbesøg

Vi vil gerne gøre det mere tilgængeligt at få lov at besøge nyligt tilskadekommende på de danske hospitaler. Der eksisterer i disse tider desværre en ret lukket kultur omkring hospitalerne, når det kommer til nyligt tilskadekommende.

Vi forsøger så vidt det er muligt, at få kontakt til og dialog med danske hospitaler, så vi må besøge tilskadekommende mennesker hurtigere i deres forløb.

Et skadesforløb i Danmark starter oftest i det regionale på hospitalerne, inden at man senere sendes ud i det kommunale til den hjælp der eksisterer her.

Der er som udgangspunkt intet galt med den regionale eller kommunale hjælp, vi vil bare glædeligt gøre det mere normalt at samarbejde om disse forløb, og derved få lov at rykke ud som projekt, for at følge patienten/borgeren tidligere i forløbet.