Lektiehjælp

Vi vælter i henvendelser fra gode, ekstremt dygtige mennesker, som tilbyder deres hjælp og assistance frivilligt. Glæden ved dette er svær at beskrive.

I starten var henvendelser ofte fra sundhedsfaglige eller administrative personer, som ville hjælpe, og det har vi haft, og har stadigvæk, stor gavn af.

For ikke så længe siden fik vi vores første henvendelse fra en folkeskolelærer, som gerne ville tilbyde sin assistance til udsatte borgere, som eventuelt grundet sygdom eller ulykke var trukket væk fra skolebænken.

Det er derfor med stolthed at vi kan præsentere Mads, og forhåbentligt andre i fremtiden, der er uddannet lærer, og som gerne vil tilbyde lektiehjælp til unge, som enten er hospitalsbundet eller på anden måde ude af stand til at opretholde deres skolegang.